Omet navegació

Crèdits

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu
Títol Eficiència i Sostenibilitat: Optimització de Dispositius Electrònics
Descripció Aquesta situació d'aprenentatge de Digitalització de 4t d'ESO es desenvolupa en una aula on els alumnes fan ús dels seus ordinadors personals, per abordar el repte de millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels seus dispositius electrònics. L'objectiu és impulsar l'aprenentatge actiu i significatiu, promovent la competència digital i l'estalvi energètic, elements clau per a la formació ciutadana i professional en la societat actual. Aquesta SA contribueix a l'ODS 7 (Energia neta i a un preu assequible) i ODS 12 (Producció i consum responsables).
Autoria Juan José de Haro
Llicència Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Les imatges decoratives tenen llicència Klipartz.
Web https://bilateria.org/prog/sa_dig01/
DOI 10.5281/zenodo.8180867

Aquest contingut ha estat creat amb ChatGPT-4, eXeLearning i Mermaid.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)