Omet navegació

2. Anàlisi de dispositius

Temporització: 7 hores

En aquest punt explorarem com maximitzar l'eficiència dels nostres dispositius mitjançant una anàlisi exhaustiva.

2.1 Anàlisi de dispositius i configuració

Llicència: Klipartz


Aprofundirem en el funcionament dels nostres dispositius per optimitzar-ne l'ús i la sostenibilitat.

 • Inicia l'anàlisi del teu dispositiu mòbil. Si tens un telèfon amb sistema operatiu Android, pots fer servir l'opció «Ajustaments» per a revisar les especificacions del teu dispositiu. Si tens un iPhone, aquesta informació es pot trobar a l'opció «General» dins de l'aplicació «Ajustos».
 • Identifica les especificacions del teu maquinari, com ara el processador, la memòria RAM, l'espai de desament, la bateria, entre altres.
 • Examina quines aplicacions s'estan executant en segon pla, quines utilitzes regularment i com afecten el rendiment del teu dispositiu mòbil.
 • A partir d'aquesta anàlisi, planteja recomanacions per a millorar l'eficiència del teu dispositiu. Podria tractar-se d'actualitzacions de programari, canvis en les configuracions, eliminació d'aplicacions innecessàries, etc.

Documenta: Elabora un informe tècnic de la teva anàlisi i les recomanacions per a millorar l'eficiència.

2.2 Configuració de xarxes i dispositius connectats

Llicència: Klipartz


En aquest apartat explorarem com connectar i gestionar eficientment la xarxa i els dispositius connectats del nostre mòbil.

 • Aquesta tasca implica comprendre com es poden connectar altres dispositius a la xarxa del teu mòbil. Això pot implicar la connexió de dispositius via Bluetooth o Wi-Fi.
 • Revisa la configuració de la teva xarxa mòbil, quins dispositius estan connectats a ella i com gestionar aquestes connexions. Pots fer això des de l'opció "Ajustos" del teu dispositiu.
 • Després d'entendre com funciona la xarxa del teu dispositiu mòbil, planteja maneres en les quals pots millorar la seguretat i l'eficiència d'aquesta xarxa. Podrien ser coses com canviar la contrasenya de Wi-Fi, limitar el nombre de dispositius connectats, entre d'altres.

Per si necessites ajuda, aquí tens una possible via d'actuació en aquest punt (no és obligatori fer-ho igual):

 • Principis de la connectivitat Bluetooth: Com funciona el protocol Bluetooth per a la transmissió de dades? Com s'estableixen les connexions entre dispositius? Què són i com funcionen les connexions emparellades?
 • Principis de la connectivitat Wi-Fi: Com funciona la tecnologia Wi-Fi per connectar el teu mòbil a la xarxa? Què és un SSID i quina importància té en la connexió Wi-Fi? Com es decideix a quina xarxa Wi-Fi connectar-se?
 • Seguretat en Bluetooth i Wi-Fi: Quins mètodes s'usen per xifrar les dades en aquestes connexions? Quins són els riscos potencials i com es poden mitigar?
 • Gestió de dades mòbils: Quan es decideix utilitzar dades mòbils en lloc de Wi-Fi? Com es pot controlar l'ús de dades mòbils en el teu dispositiu? Quines aplicacions fan servir més dades?
 • Configuració de la xarxa: Com canviar la contrasenya de Wi-Fi? Com limitar el nombre de dispositius que es poden connectar a la xarxa Wi-Fi del teu mòbil?
 • Optimització de la connectivitat: Quines són algunes de les estratègies que pots fer ús per millorar la velocitat i l'eficiència de la teva connexió Wi-Fi o Bluetooth?

Documenta: Crea un informe tècnic de la configuració de la xarxa del teu dispositiu mòbil, com connectaries altres dispositius i quines millores suggeriries basat en el que has après.

Avaluació

2.1 Rúbrica d'avaluació per a l'Informe tècnic d'anàlisi i configuració (25% de la nota final)
 ComplertParcialment complertNo complert
Anàlisi de la connectivitatL'anàlisi de la connectivitat és completa i detallada (2)L'anàlisi de la connectivitat és parcial o falta de detalls (1)L'informe no inclou l'anàlisi de la connectivitat (0)
Canvis de configuracióTots els canvis estan detallats i justificats (2)Es descriuen alguns canvis, però falta detall o justificació (1)No es descriuen canvis de configuració (0)
Informe de milloraLes recomanacions són clares i estan ben justificades (2)Hi ha recomanacions, però no estan clarament justificades (1)No hi ha recomanacions per a la millora (0)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Avaluació

2.2 Rúbrica d'avaluació per a l'Informe tècnic de la configuració de la xarxa mòbil (20% de la nota final)
 ComplertParcialment complertNo complert
Descripció de la xarxa mòbilHi ha una descripció clara i completa de la xarxa mòbil (2)La descripció de la xarxa mòbil és incompleta o confusa (1)No hi ha descripció de la xarxa mòbil (0)
Detall de les connexionsTotes les connexions estan clarament detallades (2)Algunes connexions estan detallades, però d'altres no (1)Les connexions amb altres dispositius no estan detallades (0)
Suggeriments de milloraTots els suggeriments estan clarament justificats (2)Hi ha suggeriments, però no estan clarament justificats (1)No hi ha suggeriments de millora (0)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Preguntes per a la Reflexió i el Raonament Crític

(Individual)

 1. Com poden les decisions sobre la configuració de la xarxa i les connexions Bluetooth o Wi-Fi afectar la teva privacitat i seguretat digital?

 2. Quins són els avantatges i desavantatges de prioritzar l'eficiència del dispositiu enfront de la sostenibilitat ambiental?

 3. Com podria l'anàlisi detallada del rendiment i l'ús de les aplicacions en el teu dispositiu mòbil influir en les teves decisions sobre la gestió de dades i la privacitat?

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)