Omet navegació

Resum productes i avaluació

Documentació

Al final de les quatre activitats, hauràs de lliurar la següent documentació

1. Inventari de dispositius i sistemes: Els alumnes hauran de presentar un inventari complet dels seus dispositius digitals, sistemes operatius i de comunicació, incloent-hi les seves principals característiques.

2.1 Informe tècnic d'anàlisi i configuració: Un document que detalla el procés d'anàlisi i configuració dels seus dispositius. Aquest informe haurà de contenir la informació sobre la connectivitat dels seus dispositius, així com qualsevol canvi de configuració realitzat per a millorar l'eficiència.

2.2 Informe tècnic de la configuració de la xarxa mòbil: Un informe detallat sobre la configuració de la xarxa del seu dispositiu mòbil, incloent la connectivitat amb altres dispositius i les recomanacions per a millorar l'eficiència i la seguretat de la xarxa.

3. Pla d'estalvi i eficiència energètica: Un pla detallat que descriu les estratègies d'estalvi i eficiència energètica que l'estudiant ha dissenyat per als seus dispositius. Aquest pla haurà de descriure clarament com es pretén implementar aquestes estratègies i quin impacte s'espera que tinguin en l'ús de l'energia.

4. Informe de la implementació del pla d'estalvi energètic: Un document final que descriu el procés d'implementació del pla d'estalvi energètic. Aquest informe haurà de detallar què ha canviat, quins resultats s'han observat, quins ajustaments s'han hagut de fer, i com aquests canvis han afectat l'ús global d'energia dels dispositius de l'estudiant.

Cada document ha de ser clar, detallat i ben estructurat per facilitar la comprensió del treball fet en cada etapa del projecte. Les rúbriques es troben en cada punt de la Situació d'Aprenentatge.

Avaluació

 1. Avaluació de Productes - 75%
  1. Inventari de dispositius i sistemes (Rúbrica 1 - 20%)
  2. Anàlisi de dispositius i configuració d'ordinadors (Rúbrica 2.1 - 25%)
  3. Configuració de xarxes i dispositius connectats (Rúbrica 2.2 - 20%)
  4. Pla d'estalvi i eficiència energètica (Rúbrica 3, 20%)
 2. Informe d'implementació (Rúbrica 4 - 15%)
 3. Avaluació Continuada - 20%
  1. Evolució de l'aprenentatge
  2. Aplicació de coneixements
  3. Assimilació de conceptes clau
 4. Compromís amb l'Aprenentatge - 5%
  1. Motivació i persistència
  2. Iniciativa en l'aprenentatge
 5. Retroalimentació Constant
  1. Orientació en el procés d'aprenentatge
  2. Identificació d'àrees de millora

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)