Omet navegació

Inici

Eficiència i Sostenibilitat: Optimització de Dispositius Electrònics

Llicència: Klipartz


En aquesta Situació d'Aprenentatge (SA), que pertany a l'assignatura DIGITALITZACIÓ de 4t d'ESO, els alumnes es troben en un context d'aula on els seus dispositius mòbils personals seran les principals eines d'aprenentatge. Aquesta SA planteja un desafiament especialment pertinent en l'era digital actual: com millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels propis sistemes i dispositius electrònics. Enfrontant-se a aquesta situació real, els alumnes hauran d'aprendre a gestionar de forma responsable i eficient la tecnologia en un entorn personal.

La SA s'estructura en la lògica de l'aprenentatge basat en problemes, la qual pren com a punt de partida una situació concreta i rellevant per als alumnes. Aquesta estratègia didàctica demana que els alumnes apliquin els seus coneixements i habilitats per a la proposició i implementació de solucions. Així, no només adquiriran competències tècniques en la gestió de dispositius mòbils, sinó que també desenvoluparan habilitats transversals com el pensament crític, la resolució de problemes i l'autonomia.

A més, aquesta SA promou la conscienciació sobre la importància de la sostenibilitat i l'eficiència energètica, contribuint a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En resum, es tracta d'una oportunitat d'aprenentatge integral i significatiu que respon a les necessitats i demandes de la societat del segle XXI.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)