Omet navegació

Crèdits

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu
Títol Ciutadania Digital: Seguretat, Ètica i Impacte Social
Descripció Aquesta situació d'aprenentatge de l'assignatura de Digitalització de 4t d'ESO, es basa en el context de la nostra era digital, on les tecnologies estan profundament integrades en la vida diària. El repte és transformar els alumnes en ciutadans digitals crítics, capaços de gestionar amb seguretat les seves dades personals, el comerç electrònic, i comprendre l'impacte de les tecnologies digitals en la societat. Aquesta SA contribueix a l'ODS 4 (Educació de qualitat) i 9 (Indústria, innovació i infraestructures).
Autoria Juan José de Haro
Llicència Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Les imatges decoratives tenen llicència Klipartz.
Web https://bilateria.org/prog/sa_dig05/
DOI 10.5281/zenodo.8180890

Aquest contingut ha estat creat amb ChatGPT-4, eXeLearning i Mermaid.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)