Omet navegació

4. Aplicació

Temporització: 2 hores

Apliquem el que hem après

Activitat 7: Elaboració i defensa d'un pla personal per a l'ús segur, responsable i ètic de les tecnologies digitals.

Aquesta activitat és l'aplicació pràctica dels conceptes i habilitats que has après durant les sessions anteriors. L'objectiu és que dissenyis un pla personal que reflecteixi el teu compromís amb un ús segur, responsable i ètic de les tecnologies digitals. Després, hauràs de presentar aquest pla a la classe i defensar les teves decisions.

 1. Elaboració del Pla Personal (1 h 30 min) 1.1. Reflexiona sobre el teu ús actual de les tecnologies digitals, identifica les àrees que poden ser millorades en termes de seguretat, responsabilitat i ètica. 1.2. Aplica els conceptes apresos en sessions anteriors per a dissenyar estratègies per millorar aquestes àrees. 1.3. Escriu el teu pla personal, incloent-hi: introducció, àrees de millora identificades, estratègies proposades, com les implementaràs i com les avaluaràs. 1.4. Producte: Pla Personal

 2. Presentació del Pla Personal (30 min) 2.1. Prepara una presentació oral del teu pla personal. Hauràs de compartir les teves reflexions i decisions, així com respondre a les preguntes i comentaris dels teus companys. 2.2. Producte: Presentació Oral

Agrupament: Individual

Temporització: 2 hores

Rúbrica

Apliquem el que hem après
 Nivell d'Acompliment - BaixNivell d'Acompliment - MitjàNivell d'Acompliment - Alt
Identificació d'àrees de milloraIdentifica poques àrees de millora i/o no les descriu amb detall (1)Identifica diverses àrees de millora i les descriu amb un detall moderat (2)Identifica moltes àrees de millora i les descriu amb molt detall (3)
Desenvolupament d'estratègiesProposa poques estratègies o estratègies poc pràctiques o realistes (1)Proposa diverses estratègies que són en general pràctiques i realistes (2)Proposa moltes estratègies que són molt pràctiques i realistes (3)
Implementació i AvaluacióNo descriu clarament com implementarà o avaluarà les estratègies (1)Descriu de manera moderada com implementarà i avaluarà les estratègies (2)Descriu de manera detallada com implementarà i avaluarà les estratègies (3)
Comprensió dels conceptesEls conceptes de seguretat, privacitat, responsabilitat i ètica digital no estan clarament entesos o aplicats (1)Els conceptes de seguretat, privacitat, responsabilitat i ètica digital estan entesos i aplicats de manera moderada (2)Els conceptes de seguretat, privacitat, responsabilitat i ètica digital estan clarament entesos i aplicats (3)
Presentació i Defensa del PlaEl pla és presentat de manera poc clara o convincent, i/o les respostes a les preguntes són insuficients (1)El pla és presentat de manera moderadament clara o convincent, i/o les respostes a les preguntes són adequades (2)El pla és presentat de manera molt clara o convincent, i/o les respostes a les preguntes són excel·lents (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)