Omet navegació

3. Estructuració

Temporització: 1 hora

Què hem après?

Ara que heu desenvolupat les vostres habilitats de recerca, anàlisi i comprensió de diferents aspectes del món digital, és el moment de reflectir sobre el que heu après. Aquesta activitat d'estructuració és una oportunitat per revisar i consolidar el que heu après, identificar com podeu aplicar aquestes habilitats a la vostra vida quotidiana i reconèixer l'impacte de les tecnologies digitals en la societat.

Instruccions per a l'Activitat d'Estructuració:

Fase 1: Reflexió Individual (30 minuts)

1.1 Preneu 10 minuts per reflexionar individualment sobretot el que heu après en les activitats anteriors. Producte: Notes personals.

1.2 Respongueu a les següents preguntes en una fulla de paper o document digital:

 • Quins són els conceptes clau que heu après?
 • Com es relacionen aquests conceptes amb la vostra vida quotidiana?
 • Com poden ajudar-vos a ser més crítics amb l'ús de les tecnologies digitals? Producte: Respostes escrites a les preguntes.

Fase 2: Debat en Grup (30 minuts)

2.1 Formeu grups de 4-5 persones i compartiu les vostres reflexions. Discutiu sobre com podeu aplicar aquests coneixements a la vostra vida quotidiana i com poden ajudar-vos a ser més crítics amb l'ús de les tecnologies digitals. Producte: Notes de grup del debat.

2.2 Com a grup, creeu una llista amb les tres conclusions més importants de la vostra discussió. Producte: Llista de conclusions.

Recorda, aquesta activitat està dissenyada per consolidar els teus aprenentatges. Treballa amb cura i reflexiona profundament per aprofitar al màxim aquesta oportunitat de creixement.

Rúbrica

Què hem après?
 Baix (1 punt)Mitjà (2 punts)Alt (3 punts)
Reflexió IndividualLes reflexions individuals són limitades i no demostra una comprensió profunda dels conceptes clau. (1)Les reflexions individuals són completes, però potser falten alguns detalls o connexions amb la vida quotidiana o l'ús crític de les tecnologies digitals. (2)Les reflexions individuals són profundes i ben articulades, demostrant una clara comprensió dels conceptes clau, la seva aplicació a la vida quotidiana i com poden ajudar a ser més crítics amb l'ús de les tecnologies digitals. (3)
Participació en el Debat de GrupParticipa poc en el debat en grup o les contribucions són superficials o no estan ben fundamentades. (1)Participa activament en el debat en grup, però les contribucions podrien ser més profundes o més ben argumentades. (2)Participa activament en el debat en grup, aportant idees profundes i ben argumentades, i escultant respectuosament les aportacions dels altres. (3)
Conclusions del Debat de GrupLes conclusions del debat de grup són superficials o incompletes, o no reflecteixen adequadament la discussió. (1)Les conclusions del debat de grup són completes i reflecteixen la discussió, però podrien ser més profundes o més ben argumentades. (2)Les conclusions del debat de grup són profundes, ben argumentades i reflecteixen adequadament la discussió, destacant les idees clau i les seves aplicacions (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)