Omet navegació

Crèdits

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu
Títol Aprenentatge Digital per a un Món Sostenible: Desenvolupant una App Ecològica
Descripció Aquesta situació d'aprenentatge de l'assignatura de Digitalització de 4t d'ESO es dissenya perquè els alumnes adquireixin competències digitals desenvolupant una aplicació per a mòbils que promogui la conscienciació ambiental. El context és un grup de joves amb consciència ecològica que volen contribuir activament a la resolució de problemes ambientals. El repte és dissenyar i desenvolupar una versió bàsica de l'aplicació, aplicant les habilitats apreses durant el curs. Aquesta SA encaixa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 4 (Educació de Qualitat), 13 (Acció pel Clima) i 15 (Vida d'Ecosistemes Terrestres).
Autoria Juan José de Haro
Llicència Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Les imatges decoratives tenen llicència Klipartz.
Web https://bilateria.org/prog/sa_dig03/
DOI 10.5281/zenodo.8180876

Aquest contingut ha estat creat amb ChatGPT-4, eXeLearning i Mermaid.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)