Omet navegació

3. Estructuració

Temporització: 3 hores

Què hem après?

 1. Revisió del disseny de l'aplicació - Agrupament: tot l'equip (Producte: Disseny revisat de l'aplicació)

  • Revisar el feedback rebut dels professors i companys de classe sobre el disseny inicial de l'aplicació.
  • Discutir com a equip com es pot incorporar aquest feedback al disseny de l'aplicació.
  • Refinar el disseny de l'aplicació basat en aquestes discussions.
 2. Pla de desenvolupament de l'aplicació - Agrupament: tot l'equip (Producte: Pla de desenvolupament de l'aplicació)

  • Identificar les tasques necessàries per desenvolupar la versió bàsica de l'aplicació.
  • Assignar responsabilitats per a cada tasca a diferents membres de l'equip, segons les seves habilitats i interessos.
  • Establir terminis realistes per a cada tasca, tenint en compte l'horari de tot l'equip.

Temporització de l'activitat

Aquesta activitat està programada per durar 3 hores. Utilitzeu el temps amb saviesa per garantir que totes les tasques es completen dins del termini previst.

Recorda, l'èxit d'aquest projecte dependrà de la vostra habilitat per treballar com a equip, prendre decisions conjuntament i respectar els compromisos adquirits en el pla de desenvolupament.

Rúbrica

Què hem après?
 Nivell d'acompliment insuficientNivell d'acompliment suficient Nivell d'acompliment notable Nivell d'acompliment excel·lent
Revisió del disseny de l'aplicació El disseny revisat de l'aplicació no incorpora feedback o no millora el disseny original. (1)El disseny revisat incorpora algunes suggerències de feedback, però hi ha àrees que encara podrien millorar. (2)El disseny revisat incorpora la majoria de suggerències de feedback i mostra una millora significativa respecte al disseny original. (3)El disseny revisat incorpora tot el feedback, mostra un pensament innovador i és clarament millor que el disseny original. (4)
Pla de desenvolupament de l'aplicació El pla de desenvolupament és incomplet, falten tasques, assignacions de responsabilitats o terminis. (1)El pla de desenvolupament conté totes les tasques, assignacions de responsabilitats i terminis, però podria haver estat més ben organitzat o pensat. (2)El pla de desenvolupament està ben organitzat, assigna responsabilitats i terminis d'una manera lògica, però podria incloure més detalls. (3)El pla de desenvolupament és excel·lent, mostra una organització clara, assignacions de responsabilitats justes i terminis realistes. (4)
Treball en equip Hi ha evidència limitada de treball en equip. Algunes tasques no estan assignades o els terminis no són respectats. (1)El treball en equip és suficient. La majoria de tasques estan assignades i els terminis generalment es respecten. (2)El treball en equip és notable. Totes les tasques estan assignades i els terminis es respecten majoritàriament. (3)El treball en equip és excel·lent. Totes les tasques estan assignades, els terminis es respecten sempre i l'equip mostra una gran col·laboració i cohesió. (4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)