Omet navegació

1. Activitats inicials

Temporització: 3 hores

Què en sabem?

En aquesta primera fase del projecte, es posa l'accent en la recerca i la generació d'idees per a la vostra aplicació. L'objectiu és que reflexioneu sobre quins problemes ambientals creieu que són més importants i com una aplicació podria ajudar a abordar aquests problemes. També es demana que investigueu altres aplicacions similars per a obtenir inspiració i aprendre de les seves característiques.

Instruccions:

 1. Formeu grups de 4-5 persones. Cada grup ha de treballar junts durant tota la fase inicial del projecte.

 2. Dins del vostre grup, feu una pluja d'idees sobre els problemes ambientals que considereu més importants. Preneu notes i establiu un llistat d'aquests problemes. (PRODUCTE: Llistat de problemes ambientals) Temporització: 30 minuts

 3. Reflexioneu sobre com una aplicació mòbil podria ajudar a abordar aquests problemes. Podria ser una eina d'educació, una forma d'organitzar accions comunitàries, una manera de fer un seguiment de la vostra pròpia petjada de carboni, etc. Novament, feu una pluja d'idees i preneu notes. (PRODUCTE: Llistat d'idees per a l'aplicació) Temporització: 30 minuts

 4. Amb les vostres idees en ment, feu una recerca en línia de les aplicacions existents que tracten problemes ambientals. Preneu notes sobre les característiques que trobeu útils o interessants i penseu com podrien ser aplicades en la vostra pròpia aplicació. (PRODUCTE: Resum de recerca d'aplicacions existents) Temporització: 1 hora

 5. Prepareu un informe breu que resumeixi les vostres troballes i les vostres idees. Aquest informe ha d'incloure els problemes que heu identificat, les idees per a l'aplicació que heu generat i un resum de la vostra recerca sobre les aplicacions existents. (PRODUCTE: Informe inicial) Temporització: 1 hora

Recordatori: Heu de treballar en equip en tot moment. Aquesta activitat està pensada per a ser realitzada en 3 hores, però feu-ne el seguiment i planifiqueu-vos adequadament. Les vostres idees i la vostra recerca seran la base per al desenvolupament de l'aplicació en les següents fases del projecte.

Rúbrica

Què en sabem?
 No satisfactoriSatisfactori NotableExcel·lent (5)
Identificació de problemes ambientals El grup no ha identificat problemes ambientals o aquests són poc rellevants. (1)El grup ha identificat alguns problemes ambientals però manquen de profunditat o pertinença. (2) El grup ha identificat problemes ambientals pertinents i rellevants però podria haver tingut una cobertura més àmplia o detallada. (3)El grup ha identificat una àmplia gamma de problemes ambientals pertinents i ha proporcionat una anàlisi detallada i pensada. (4)
Generació d'idees per a l'aplicació Les idees per a l'aplicació són poc clares, no estan ben formades o no són pràctiques. (1) Les idees per a l'aplicació estan clares i són pràctiques, però podrien ser més originals o estar més ben formulades. (2) Les idees per a l'aplicació són clares, pràctiques i originals. Alguna part podria estar més ben formulada o detallada. (3)Les idees per a l'aplicació són clares, pràctiques, originals i estan molt ben formulades i detallades. (4)
Recerca d'aplicacions existents La recerca d'aplicacions existents és limitada o no és pertinent. (1) La recerca d'aplicacions existents és adequada, però podria ser més àmplia o detallada. (2) La recerca d'aplicacions existents és àmplia i detallada, però podria haver una millor anàlisi o comparació. (3)La recerca d'aplicacions existents és àmplia, detallada, ben analitzada i comparada. (4)
Preparació de l'informe inicial L'informe falta o està incomplet. Les idees no estan ben organitzades i la comunicació és pobra. (1)L'informe està complet però la organització o la comunicació podrien ser millors. (2) L'informe està complet i ben organitzat. La comunicació és clara. (3)L'informe està complet, extremadament ben organitzat i la comunicació és excel·lent (4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)