Omet navegació

4. Aplicació

Temporització: 3 hores

Apliquem el que hem après

Ja estem a la recta final del nostre projecte, el moment d'aplicar tot el que hem après. Ara, com a equip, desenvolupareu la versió bàsica de la vostra aplicació, creareu un vídeo promocional i difondreu la vostra creació a través de les xarxes socials. Recorda, el vostre objectiu és promoure la conscienciació sobre els problemes ambientals i ajudar els usuaris a viure de manera més sostenible.

Instruccions:

 1. Desenvolupament de la versió bàsica de l'aplicació

  • Utilitzeu les habilitats que heu après durant el curs per desenvolupar una versió bàsica de l'aplicació segons el disseny i el pla de desenvolupament que heu creat.
  • PRODUCTE: Versió bàsica de l'aplicació.
 2. Creació d'un vídeo promocional

  • Treballeu en equip per crear un vídeo curt que expliqui l'objectiu de l'aplicació i com es pot usar.
  • El vídeo hauria d'incorporar elements visuals atractius, un missatge clar i un fort apel·latiu a l'acció.
  • PRODUCTE: Vídeo promocional de l'aplicació.
 3. Publicació i difusió de l'aplicació i el vídeo

  • Feu servir les xarxes socials i altres mitjans digitals per a difondre la vostra aplicació i el vídeo promocional.
  • Planifiqueu i executeu una estratègia de difusió que arribi al vostre públic objectiu.
  • PRODUCTE: Estratègia de difusió documentada, publicacions en xarxes socials, altres activitats de difusió.

Agrupament: Durant aquestes activitats, continuareu treballant en equip. La cooperació, la comunicació i la gestió de projectes seran clau per aconseguir els vostres objectius.

Temporització: Aquestes activitats haurien de durar aproximadament 3 hores. Recordeu, la qualitat és més important que la velocitat, preneu-vos el temps necessari per assegurar-vos que esteu orgullosos del vostre treball.

Rúbrica

Apliquem el que hem après
 Inadequat AdequatExcel·lent
Funcionalitat de l'aplicacióL'aplicació té errors significatius, no funciona correctament o no compleix amb les funcions previstes. (1)L'aplicació funciona, però té alguns errors menors o funcionalitats incompletes. (2)L'aplicació funciona perfectament, compleix amb totes les funcionalitats previstes i està lliure d'errors. (3)
Qualitat del vídeo promocionalEl vídeo no està clar, és difícil de seguir o no explica adequadament l'objectiu de l'aplicació. (1)El vídeo és clar i informatiu, però podria millorar en termes de creativitat o atractiu visual. (2)El vídeo és clar, atractiu, creatiu i explica eficaçment l'objectiu de l'aplicació. (3)
Estratègia de difusióLa estratègia de difusió està mal definida o no s'ha implementat adequadament. (1)La estratègia de difusió està ben definida i s'ha implementat de manera adequada, però potser no ha aconseguit un ampli abast. (2)La estratègia de difusió està ben definida, s'ha implementat de manera efectiva i ha aconseguit un ampli abast. (3)
Treball en equipEls membres de l'equip no col·laboren eficientment, hi ha problemes de comunicació o falten tasques per fer. (1)Els membres de l'equip col·laboren prou bé, però hi ha algunes àrees que podrien millorar. (2)Els membres de l'equip treballen junts de manera eficient, mantenint una comunicació clara i complint amb totes les tasques assignades. (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)