Omet navegació

2. Desenvolupament

Temporització: 6 hores

Aprenem nous sabers

En aquesta etapa del projecte, treballareu per adquirir nous coneixements i habilitats en la creació d'aplicacions per a mòbils i les tecnologies emergents. Utilitzareu aquests coneixements per començar a construir la vostra pròpia aplicació, que serà una eina per a la conscienciació ambiental. Recorda, el nostre objectiu és crear una eina útil i efectiva per a la nostra comunitat.

Tasques a realitzar:

 1. Sessió d'aprenentatge sobre la creació d'aplicacions per a mòbils: Participa activament en les sessions d'aprenentatge on aprendràs les bases de la creació d'aplicacions per a mòbils. Anota qualsevol pregunta o dubte que tinguis durant la sessió per discutir-lo després amb el professor o amb els teus companys de classe.

  • Producte: Notes detallades de la sessió d'aprenentatge.
 2. Sessió d'aprenentatge sobre programació amb condicionals i repeticions: Participa en la sessió de programació i aplica aquests conceptes en els exercicis pràctics. Comparteix les teves solucions amb els teus companys de classe.

  • Producte: Solucions als exercicis de programació.
 3. Taller sobre el pensament de disseny i el pensament computacional: Treballa en grup per aplicar aquests processos de pensament al disseny de la vostra aplicació. Anota els teus pensaments i idees durant aquesta sessió.

  • Producte: Esbossos del disseny de l'aplicació.
 4. Introducció a tecnologies emergents com la realitat augmentada: Participa en la sessió d'aprenentatge, fent preguntes i participant en les discussions. Pensa en com aquestes tecnologies poden ser incorporades a la vostra aplicació.

  • Producte: Una llista d'idees sobre com incorporar tecnologies emergents a l'aplicació.

Tipus d'agrupament: Les tasques 1, 2 i 4 es realitzaran de manera individual, mentre que la tasca 3 es realitzarà en petits grups.

Temporització: Aquesta activitat està prevista que duri un total de 6 hores, distribuïdes al llarg de diverses sessions. Tant les sessions d'aprenentatge com el treball en grup han de ser distribuïts equitativament dins aquest marc de temps.

Rúbrica

Aprenem nous sabers
  No Acompliment Baix Acompliment Mitjà Acompliment Alt Acompliment
Participació en les sessions d'aprenentatge (1.1) L'alumne no ha assistit a les sessions o no ha participat activament. (1) L'alumne ha assistit a les sessions però ha participat mínimament. (2) L'alumne ha assistit a les sessions i ha participat activament. (3)L'alumne ha assistit a les sessions, ha participat activament i ha mostrat iniciativa en l'aprenentatge. (4)
Aplicació de coneixements de programació en exercicis (1.1, 1.2) L'alumne no ha completat els exercicis de programació o s'han fet incorrectament. (1) L'alumne ha completat alguns dels exercicis de programació correctament. (2) L'alumne ha completat la majoria dels exercicis de programació correctament. (3)L'alumne ha completat tots els exercicis de programació correctament i ha mostrat una comprensió profunda dels conceptes. (4)
Aplicació del pensament de disseny i computacional al disseny de l'aplicació (2.1, 1.2) L'alumne no ha aplicat de manera efectiva el pensament de disseny i computacional en l'esbós de l'aplicació. (1) L'alumne ha aplicat de manera bàsica el pensament de disseny i computacional en l'esbós de l'aplicació. (2) L'alumne ha aplicat de manera efectiva el pensament de disseny i computacional en l'esbós de l'aplicació. (3)L'alumne ha aplicat de manera excel·lent el pensament de disseny i computacional, demostrant creativitat i innovació en l'esbós de l'aplicació. (4)
Incorporació de tecnologies emergents a l'aplicació (3.1) L'alumne no ha considerat l'ús de tecnologies emergents en el disseny de l'aplicació. (1) L'alumne ha considerat l'ús de tecnologies emergents però no ha desenvolupat una idea clara de com incorporar-les. (2) L'alumne ha plantejat idees útils sobre com incorporar tecnologies emergents a l'aplicació. (3)L'alumne ha demostrat una comprensió profunda de com les tecnologies emergents poden millorar la funcionalitat de l'aplicació i ha plantejat idees innovadores per a la seva incorporació. (4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)