Omet navegació

4. Aplicació

Temporització: 2 hores

Apliquem el que hem après

Ara arriba el moment de posar en pràctica tot el que heu après sobre la seguretat i el benestar digital. Us dividireu en grups i cada grup elaborarà un programa de formació en seguretat i benestar digital, destinat a altres alumnes de la vostra edat. Aquest programa ha de reflectir la vostra comprensió dels temes tractats i la vostra capacitat per transmetre aquesta comprensió a altres.

Instruccions

 1. Agrupament: Formeu grups de 4 a 5 persones.

 2. Elaboració del programa: Com a grup, heu de dissenyar un programa de formació complet sobre seguretat i benestar digital. Aquest programa ha d'incloure:

  a. Objectius del programa: Què volen aprendre els alumnes al final del programa?

  b. Estructura del programa: Quants mòduls o sessions inclourà el programa? Quins seran els temes de cada mòdul o sessió?

  c. Contingut de cada mòdul o sessió: Què es tractarà en cada mòdul o sessió? Com es presentarà el material (per exemple, presentacions de diapositives, vídeos, activitats pràctiques, etc.)?

  d. Materials didàctics: Quins materials utilitzareu per ajudar els alumnes a aprendre? Poden ser guies d'estudi, fitxes de treball, qüestionaris, etc.

  e. Pla de sessions: Quina serà la durada de cada sessió? Quan es faran les sessions?

 3. Presentació del programa: Cada grup haurà de presentar el seu programa al restant de la classe. Prepareu una presentació de 15 minuts que expliqui els punts principals del vostre programa.

Productes a entregar

 1. Un document amb el detall del programa de formació, incloent-hi els objectius, l'estructura, el contingut, els materials didàctics i el pla de sessions.
 2. Una presentació del vostre programa de formació.

Temporització

Teniu 2 hores per completar aquesta activitat. Planifiqueu adequadament el vostre temps per assegurar-vos que podeu completar totes les parts de l'activitat.

Rúbrica

Apliquem el que hem après
 No satisfactori Satisfactori Excel·lent
Objectius del programaEls objectius no són clars o no estan relacionats amb la seguretat i el benestar digital. (1)Els objectius estan clarament relacionats amb la seguretat i el benestar digital, però podrien estar més detallats o ser més específics. (2)Els objectius són clars, específics i estan directament relacionats amb la seguretat i el benestar digital. (3)
Estructura del programaxL'estructura del programa no està clara o no està ben organitzada. (1)L'estructura del programa és clara i lògica, però podria ser més completa o detallada. (2)L'estructura del programa és clara, lògica, completa i detallada. (3)
Contingut de cada mòdul o sessióEl contingut de cada mòdul o sessió no està clarament definit o no és pertinent. (1)El contingut de cada mòdul o sessió està definit i és pertinent, però podria estar més detallat o ser més profund. (2)El contingut de cada mòdul o sessió està clarament definit, és pertinent i està profundament detallat. (3)
Materials didàcticsEls materials didàctics no estan clarament definits, no són pertinents o no són suficients per cobrir els objectius del programa. (1)Els materials didàctics estan definits, són pertinents i cobreixen els objectius del programa, però podrien estar més detallats o ser més variats. (2)Els materials didàctics estan clarament definits, són pertinents, suficients i variats, i cobreixen plenament els objectius del programa. (3)
Pla de sessionsEl pla de sessions no està clar, no està ben organitzat o no és realista. (1)El pla de sessions és clar, organitzat i realista, però podria estar més detallat. (2)El pla de sessions és clar, molt ben organitzat, detallat i realista. (3)
Presentació del programaLa presentació no està ben preparada, no és clara o no cobreix tots els aspectes del programa. (1)La presentació està ben preparada i és clara, i cobreix la majoria dels aspectes del programa, però podria ser més completa o interessant. (2)La presentació està molt ben preparada, és clara, completa, interessant i cobreix tots els aspectes del programa. (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)