Omet navegació

1. Activitats inicials

Temporització: 2 hores

Què en sabem?

Benvinguts a aquesta nova unitat d'aprenentatge titulada «La Seguretat Digital i el Benestar en l'Entorn Educatiu». Com a membres d'una startup fictícia dedicada a l'educació digital, el vostre repte serà desenvolupar un programa de formació en seguretat i benestar digital destinat a estudiants de la vostra edat. Però primer, hem de determinar què sabeu sobre aquest tema i on necessitem centrar-nos més.

Activitats Inicials

Activitat 1: Discussió grupal sobre experiències personals (Agrupament: Grups petits, Temporització: 1 hora)

1.1 Formeu grups de 4 a 5 alumnes.

1.2 Discutiu sobre les vostres experiències personals relacionades amb la seguretat digital, la vostra identitat virtual, la privadesa i els riscos associats.

1.3 Preparar un resum de les vostres discussions que inclogui almenys un exemple de cadascun dels temes discutits.

Producte: Resum de la discussió grupal

Activitat 2: Qüestionari en línia (Agrupament: Individual, Temporització: 1 hora)

2.1 Accediu individualment al qüestionari en línia que es proporcionarà.

2.2 Completar el qüestionari, intentant respondre amb la precisió més gran possible. Recordeu, l'objectiu d'aquesta activitat no és aconseguir una puntuació perfecta, sinó identificar les àrees en les quals necessitem aprendre més.

Producte: Completament del qüestionari en línia

Recorda: Aquestes activitats estan dissenyades per a preparar-vos per a les activitats de desenvolupament que vindran després. La vostra participació activa és clau per al vostre èxit en aquesta unitat d'aprenentatge.

Rúbrica

Què en sabem?
 No Acomplert Parcialment Acomplert Totalment Acomplert
Participació Activa en la Discussió Grupal (Activitat 1) (1) (2) (3)
Resum de la Discussió Grupal (Activitat 1) (1) (2) (3)
Completament del Qüestionari (Activitat 2) (1) (2) (3)
  • Activitat
  • Nom
  • Data
  • Puntuació
  • Notes
  • Reinicia
  • Imprimeix
  • Aplica
  • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)