Omet navegació

2. Desenvolupament

Temporització: 3 hores

Aprenem nous sabers

Ara que ja teniu una idea més clara sobre el concepte de seguretat digital i benestar a partir de la discussió en grup i el qüestionari, entrarem en la fase de desenvolupament. Aquí investigareu sobre mesures de seguretat i assistireu a una xerrada virtual d'un expert en seguretat digital. Estigueu atents, ja que aquestes tasques us ajudaran a elaborar el vostre programa de formació.

Instruccions per a les Activitats de Desenvolupament

Activitat 3: Investigació en petits grups

 1. Formareu grups de 4 persones. Cada grup haurà de triar un dels temes següents: seguretat en dispositius, protecció de dades o riscos per la salut física i mental en l'ús de les tecnologies digitals.
 2. Realitzeu una investigació sobre el vostre tema. Podeu utilitzar llibres, articles acadèmics, informes d'organitzacions de confiança i altres recursos fiables.
 3. Redacteu un informe d'investigació que contingui: una introducció al tema, els principals riscos o problemes associats, les recomanacions per afrontar aquests riscos i una conclusió que resumisca la importància del tema. Citeu totes les fonts que useu.
 4. Producte: Un informe d'investigació de 2-3 pàgines.

Agrupament: Petits grups de 4 persones.

Temporització: 2 hores.

Activitat 4: Xerrada virtual d'un professional en seguretat digital

 1. Assisteix a la xerrada virtual del professional en seguretat digital. Prepara't per prendre notes durant la xerrada.
 2. Participa activament en la sessió de preguntes i respostes després de la xerrada. Pots fer preguntes sobre el vostre tema d'investigació o qualsevol altra cosa que t'interessi sobre la seguretat digital.
 3. Després de la xerrada, revisa les notes que has pres i destaca les idees clau que creus que són rellevants per al vostre programa de formació.
 4. Producte: Notes de la xerrada i llista de les idees clau.

Agrupament: Classe completa.

Temporització: 1 hora.

Activitat 4 Alternativa: Webinar sobre Seguretat Digital

Com que no disposem d'un professional per a la xerrada, podeu seguir els passos següents per a la nova activitat.

 1. Mireu atentament el vídeo escollit.
 2. Preneu notes sobre les parts que us semblin més rellevants o interessants.
 3. Després de veure o escoltar el material, prepareu un resum del contingut amb les idees principals i com es podrien aplicar aquestes al vostre programa de formació.
 4. Producte: Notes del webinar, pòdcast o conferència i un resum escrit de les idees principals i com es poden aplicar.

Agrupament: Individual o en petit grup segons la preferència de l'alumne.

Temporització: 1 hora.


Rúbrica

Aprenem nous sabers
  Nivell d'acompliment 1 Nivell d'acompliment 2 Nivell d'acompliment 3
Selecció del material El material escollit no està relacionat amb la temàtica o la font no és de confiança. (1) El material és parcialment rellevant i/o la font és acceptable. (2) El material és altament rellevant i la font és de confiança. (3)
Resum del contingut El resum proporcionat és poc clar o no aborda les idees principals del material seleccionat. (1) El resum identifica algunes idees principals, però podria tenir més detalls o claredat. (2) El resum és clar, concís i identifica totes les idees principals del material seleccionat. (3)
Aplicació a la formació No s'ofereixen suggeriments sobre com les idees principals es podrien aplicar al programa de formació o les suggeriments són poc pràctics o rellevants. (1) S'ofereixen alguns suggeriments útils sobre com les idees principals es podrien aplicar al programa de formació. (2) S'ofereixen suggeriments detallats i reflexius sobre com les idees principals es podrien aplicar al programa de formació. (3)
Participació Participació mínima o nul·la en la discussió o anàlisi del material. (1)Participació adequada en la discussió o anàlisi del material. (2) Participació activa i constructiva en la discussió o anàlisi del material. (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)