Omet navegació

3. Estructuració

Temporització: 1 hora

Què hem après?

Ara és el moment de reflexionar sobre tot el que has après. La teva tasca serà redactar un resum detallat del teu aprenentatge en relació amb la seguretat i el benestar digital. Aquesta activitat és important per a la consolidació dels teus coneixements i la preparació per a l'aplicació pràctica.

Instruccions:

 1. Producte: Resum escrit. Prepara't per a un temps d'estudi tranquil. Necessitaràs el teu ordinador o paper i bolígraf per a escriure. Si prefereixes l'ordinador, obre un document nou. Revisa tot el material que has recollit fins ara: les teves notes de les discussions grupals, les respostes del qüestionari, l'informe d'investigació i les notes de la xerrada o vídeo seleccionat.

 2. Producte: Resum escrit. Ara, redacta un resum que inclogui:

  • Els conceptes clau sobre seguretat digital, protecció de dades i riscos per la salut física i mental en l'ús de les tecnologies digitals.
  • Les idees principals que has après en cadascuna de les activitats.

  Aquesta tasca ha de ser realitzada individualment.

 3. Producte: Resum escrit. Revisa el teu resum, assegura't que es troben tots els elements necessaris i que les idees estan clarament expressades. No oblidis de guardar el teu document.

Tipus d'agrupament: Individual

Temporització: 1 hora

No oblidis que aquest resum és un component crucial de la teva formació i serà un recurs útil per a l'activitat final de crear un programa de formació en seguretat i benestar digital.

Rúbrica

Què hem après?
 Nivell d'acompliment: Baix Nivell d'acompliment: Mitjà Nivell d'acompliment: Alt (5)
Cobertura del contingutEl resum no cobreix els conceptes clau ni les idees principals de les activitats o ho fa de forma errònia o incomprensible. (1)El resum cobreix parcialment els conceptes clau i les idees principals de les activitats, però falta algunes parts o hi ha certa confusió en algunes àrees. (2)El resum cobreix completament i clarament tots els conceptes clau i les idees principals de les activitats. (3)
Comprensió dels conceptesLa comprensió dels conceptes de seguretat digital, protecció de dades i riscos per a la salut en l'ús de les tecnologies digitals és baixa o inexistent. (1)La comprensió dels conceptes és correcta, però hi ha algunes àrees on la comprensió és superficial o parcial. (2)La comprensió dels conceptes de seguretat digital, protecció de dades i riscos per a la salut en l'ús de les tecnologies digitals és profunda i completa. (3)
Qualitat de l'escritL'escrit és difícil de seguir, amb nombroses errades gramaticals o d'ortografia, o amb un estil poc clar. (1)L'escrit és generalment clar i comprensible, amb algunes errades gramaticals o d'ortografia, o amb algunes parts que podrien millorar-se. (2)L'escrit és clar, ben organitzat, sense errades gramaticals ni d'ortografia. (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)