Omet navegació

4. Aplicació

Temporització: 3 hores

Apliquem el que hem après

Ara que ja us heu familiaritzat amb el càncer, les seves causes, el diagnòstic i les teràpies, és el moment d'aplicar aquest coneixement en situacions pràctiques. Ens endinsarem en l'àmbit clínic i ètic amb l'objectiu d'integrar i consolidar el que hem après.

Activitat 10: Simulació de la presa de decisions clíniques

 • Agrupament: Grups petits (3-4 persones)
 • Temporització: 2 hores
 1. Trieu un cas de càncer dels que hem estudiat o busqueu un nou en llibres de text o articles de revisió científica.
 2. Basant-vos en la informació proporcionada, feu un diagnòstic.
 3. Amb el diagnòstic a la mà, decidireu sobre el millor tractament, tenint en compte tots els factors pertinents.
 4. Prepareu una presentació curta (5-10 minuts) que descrigui el cas, el diagnòstic i el tractament que heu escollit. Justifiqueu clarament les vostres decisions.

Producte: Presentació de la simulació de presa de decisions clíniques.

Activitat 11: Assaig reflexiu sobre les implicacions ètiques de l'ús de teràpies biològiques en el tractament del càncer

 • Agrupament: Individual
 • Temporització: 2 hores
 1. Recordeu la informació que heu après sobre les teràpies biològiques en el tractament del càncer.
 2. Reflexioneu sobre les implicacions ètiques de l'ús d'aquestes teràpies. Penseu en qüestions com ara l'accessibilitat del tractament, l'eficàcia versus els possibles efectes secundaris, o la decisió d'utilitzar o no una teràpia experimental.
 3. Escriureu un assaig de 500-750 paraules sobre aquestes reflexions. Assegureu-vos que el vostre assaig està ben estructurat, amb una introducció, un desenvolupament i una conclusió.

Producte: Assaig reflexiu sobre les implicacions ètiques de l'ús de teràpies biològiques en el tractament del càncer.

Rúbrica

Apliquem el que hem après
 xxxX
xx (1)x (2)x (3)X (4)
xx (1)x (2)x (3)X (4)
xx (1)x (2)x (3)X (4)
xx (1)x (2)x (3)X (4)
xx (1)x (2)x (3)X (4)
xx (1)x (2)x (3)X (4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)