Omet navegació

2. Desenvolupament

Temporització: 14 hores

Aprenem nous sabers

En aquesta fase del vostre aprenentatge, aprofundirem en els coneixements bàsics del càncer que heu adquirit fins ara. Aquestes activitats us ajudaran a desenvolupar una comprensió més profunda sobre l'origen, el diagnòstic i el tractament del càncer. Us animem a fer preguntes, investigar i compartir les vostres descobertes amb els vostres companys.

Instruccions

 1. Recerca sobre l'origen del càncer i diferenciació entre tumors (2 hores, individual)

  • Explora com i per què les cèl·lules es tornen canceroses. Tracta temes com l'origen genètic i ambiental del càncer, els factors de risc, la progressió de la malaltia i les seves fases.
  • Investiga la diferència entre tumors benignes i malignes. Quins factors determinen aquesta classificació? Com afecta això el pronòstic i el tractament?
  • Producte: Un resum escrit d'una pàgina o més que inclou les teves troballes, assegura't de citar correctament totes les fonts d'informació utilitzades.
 2. Recerca sobre mètodes de diagnòstic i tractaments del càncer (2 hores, individual)

  • Investiga els diferents mètodes de diagnòstic del càncer, incloent-hi imatges mèdiques, proves de laboratori, biòpsies i altres tècniques. Quins són els seus avantatges i limitacions?
  • Estudia les diverses teràpies disponibles per al càncer: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, immunoteràpia, teràpies dirigides, teràpies hormonals i teràpies biològiques. Quins són els factors que influeixen en l'elecció del tractament?
  • Producte: Un resum escrit d'una pàgina o més que inclou les teves troballes, assegura't de citar correctament totes les fonts d'informació usades.
 3. Estudi de casos de càncer (3 hores, grups petits)

  • Com a grup, trieu un o més casos de càncer per a estudiar. Podeu fer servir casos publicats en revistes mèdiques o casos hipotètics.
  • Seguiu el curs del cas des del diagnòstic fins al tractament i als resultats. Quines proves de diagnòstic es van emprar? Quin tractament es va escollir i per què? Quin va ser el resultat?
  • Producte: Un resum escrit del cas estudi, incloent-hi el diagnòstic, el tractament i els resultats.
 4. Discussió en classe (1 hora, classe completa)

  • Prepara't per a compartir les teves troballes amb la classe. Reflexiona sobre què has après, quines preguntes tens encara i quines conclusions has tret del teu treball.
  • Durant la discussió, estigues obert a escoltar les idees dels teus companys de classe, a aportar les teves pròpies idees i a fer preguntes.
 5. Recerca sobre l'alteració de gens i teràpies biològiques (2 hores, individual)

  • Investiga què són els oncogens i els gens supressors de tumors. Com contribueixen aquests gens a l'origen i al desenvolupament del càncer? Quins exemples concrets pots trobar?
  • Aprofundeix en l'estudi de les teràpies biològiques. Com funcionen? En què es diferencien de teràpies més tradicionals com la quimioteràpia? Quins avantatges i desavantatges tenen?
  • Producte: Un resum escrit d'una pàgina o més que inclou les teves troballes, assegura't de citar correctament totes les fonts d'informació utilitzades.

Recordeu que aquestes activitats formaran part del vostre dossier d'alumne, així que assegureu-vos de guardar tots els materials que produïu. També recordeu que cada activitat té un temps assignat, així que gestioneu bé el vostre temps!

Rúbrica

Aprenem nous sabers
  No acomplert Parcialment acomplert Totalment acomplert
Comprensió dels conceptes clau Els conceptes clau com ara l'origen del càncer, els mètodes de diagnòstic, i els tractaments no s'entenen o són incorrectes. (1) Els conceptes clau són parcialment correctes o incomplets. (2) Els conceptes clau es mostren amb precisió i profunditat. (3)
Qualitat de la recerca La recerca és insuficient o les fonts no són adequades o confiables. (1) La recerca és adequada, però potser falta profunditat o l'ús de diverses fonts. (2)La recerca és àmplia, profunda i utilitza diverses fonts fiables. (3)
Presentació de la informació La informació es presenta de forma desorganitzada o confusa. (1) La informació es presenta de forma clara, però potser falta coherència o lògica. (2)La informació es presenta de forma clara, lògica i coherenta. (3)
Contribució a la discussió de classe No ha participat en la discussió o les contribucions no són significatives. (1) Ha participat en la discussió, però les contribucions podrien ser més significatives o reflexives. (2)Ha participat activament en la discussió, aportant idees reflexives i significatives. (3)
Treball en grup (si escau) No contribueix al treball de grup o causa conflictes. (X) Contribueix al treball de grup, però podria millorar en la comunicació o la col·laboració. (2) Contribueix activament al treball de grup, mostrant habilitats de col·laboració i comunicació efectives. (3)
Citació de fontsNo cita fonts o les cita incorrectament. (X)Cita fonts, però potser no sempre de manera adequada o completa. (X)Cita totes les fonts de manera adequada i completa. (X)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)