Omet navegació

1. Activitats inicials

Temporització: 3 hores

Què en sabem?

Durant aquestes sessions, aprendrem sobre l'origen del càncer, com es diagnostica, com es tracta, i les implicacions ètiques del seu tractament. Les vostres contribucions a aquestes discussions seran essencials per a la vostra comprensió i per a la de tots. Ens endinsarem en aquest important tema!

Activitat Inicial 1: Què en sabem?

 1. En petits grups de 3-4 persones, comenceu per fer una pluja d'idees sobre el que ja sabeu sobre el càncer. Recordeu, no hi ha respostes incorrectes a aquesta etapa. (30 minuts)
 2. Un cop heu fet la pluja d'idees, compartiu les vostres idees amb la resta del grup. Cada grup haurà de presentar les seves idees a la classe. (30 minuts)

Producte: Pluja d'idees sobre el càncer que no han de ser lliurades.

Activitat Inicial 2: Mapa conceptual sobre el càncer

 1. Després de la discussió, cada alumne individualment farà un mapa conceptual sobre el càncer, basat en tot el que ha estat discutit durant la pluja d'idees. (2 hores)

Producte: Mapa conceptual individual sobre el càncer.

Per a aquestes activitats, l'agrupament inicial serà en petits grups, seguit d'una discussió de classe. Després, treballareu individualment en la creació del vostre mapa conceptual. La durada total d'aquestes activitats serà de 3 hores.

Forma d'avaluació: La vostra participació en la discussió, la pluja d'idees i el mapa conceptual seran avaluats. Assegureu-vos que compartiu totes les vostres idees durant aquestes discussions i que el vostre mapa conceptual reflecteix les vostres comprensions actuals sobre el càncer.

Rúbrica

Què en sabem?
 No AcomplertParcialment AcomplertAcomplert
Coneixement sobre el càncer El mapa conceptual no reflecteix coneixement sobre el càncer. (1) El mapa conceptual reflecteix un coneixement bàsic però incomplet sobre el càncer. (2) El mapa conceptual reflecteix un coneixement profund i complet sobre el càncer. (3)
Diferenciació entre tumors No es distingeixen tumors benignes de malignes. (1) Es fa una diferenciació parcial entre tumors benignes i malignes. (2) Es fa una diferenciació clara i precisa entre tumors benignes i malignes. (3)
Claredat i organitzacióEl mapa és desordenat i/o confús, amb informació mancant o incorrecta. (1) El mapa té una estructura bàsica i és en general comprensible, però hi ha alguns elements desordenats o confusos. (2)El mapa està ben organitzat, és fàcil de seguir i tota la informació està correctament llocada. (3)
Completitud Falten molts aspectes importants sobre el càncer. (1) El mapa conté alguns, però no tots, dels aspectes importants sobre el càncer. (2) El mapa conté tots els aspectes importants sobre el càncer. (3)
Reflexió personalNo hi ha evidència de reflexió personal o d'aplicació del coneixement. (1)Hi ha una certa evidència de reflexió personal i d'aplicació del coneixement, però aquesta és limitada. (2)Hi ha una evidència clara de reflexió personal i d'aplicació del coneixement al mapa. (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)