Omet navegació

3. Estructuració

Temporització: 3 hores

Què hem après?

Ara que ja heu après tant sobre el càncer, és hora de consolidar aquests coneixements i compartir-los amb els vostres companys. Prepareu-vos per crear una presentació detallada que reflecteixi tot el que heu après.

Instruccions per a les activitats:

Activitat 8: Preparació de la presentació (2 hores)

 1. Agrupament: Treball en grups de 4-5 persones.
 2. Tasca: Prepareu una presentació digital que inclogui tot el que heu après sobre l'origen, el diagnòstic i el tractament del càncer, incloent-hi les teràpies biològiques.

Productes: Una presentació digital (pot ser PowerPoint, Google Slides, Prezi, etc.) de 15-20 diapositives. La presentació ha d'incloure:

 • Una introducció al càncer: què és, com es forma, la distinció entre tumors benignes i malignes.
 • Les causes principals del càncer.
 • Mètodes de diagnòstic del càncer.
 • Tractaments disponibles, incloent-hi teràpies biològiques.
 • Referències de totes les fonts utilitzades.

Activitat 9: Presentació de grups i discussió en classe (1 hora)

 1. Agrupament: En la mateixa agrupació de l'activitat anterior.
 2. Tasca: Cada grup presentarà la seva presentació a la classe. Després de cada presentació, es dedicaran uns minuts per a preguntes i comentaris dels altres alumnes i el professor.

Producte: Una presentació oral del contingut de la vostra presentació digital a la classe. Prepareu-vos per respondre preguntes i rebre feedback dels vostres companys i del professor.

Recorda: Les presentacions i les discussions han de ser respectuoses i constructives. Cada veu és important per al nostre aprenentatge col·lectiu.

Ara comencem!

Rúbrica

Què hem après?
 InsuficientBàsicAdequatExcel·lent
Contingut i profunditat del coneixementLa presentació mostra una comprensió bàsica o incorrecta dels temes. Les idees estan mal organitzades o falta informació clau. (1)La presentació mostra una comprensió general dels temes, però potser no s'aborden tots els aspectes o es perden alguns detalls. (2)La presentació mostra una comprensió sòlida dels temes. La majoria dels aspectes estan coberts amb un bon nivell de detall. (3)La presentació mostra una comprensió excepcional dels temes. Tots els aspectes estan coberts amb un gran nivell de detall i es mostra una comprensió profundament reflexiva. (4)
Presentació visualLes diapositives són difícils de llegir o no aporten valor a la presentació. Falten imatges, gràfics o diagrames que podrien aclarir o millorar la informació. (1)Les diapositives són llegibles, però el disseny podria ser més atractiu o més coherent. Hi ha imatges, gràfics o diagrames, però no sempre es connecten clarament amb el contingut. (2)Les diapositives són clares i atractives. Les imatges, gràfics i diagrames milloren la comprensió del contingut. (3)Les diapositives són excepcionalment ben dissenyades, atractives i milloren significativament la comprensió del contingut. Les imatges, gràfics i diagrames són utilitzats de manera experta. (4)
Habilitats de presentacióEl presentador llegeix directament de les diapositives o fa moltes pauses. Falta contacte visual i/o es parla en veu baixa o ràpidament. (1)El presentador pot explicar el contingut de les diapositives, però potser confia massa en elles. El contacte visual i la claredat de la veu podrien millorar. (2)El presentador explica clarament el contingut amb un bon ritme i volum. Manté el contacte visual la majoria del temps. (3)El presentador explica el contingut de manera clara i atractiva, mantenint un contacte visual consistent i utilitzant una gran varietat d'habilitats de presentació. (4)
Respostes a les preguntesLes respostes a les preguntes són imprecises o incorrectes. (1)Les respostes a les preguntes són en general correctes, però podrien faltar detalls o profunditat. (2)Les respostes a les preguntes són correctes i proporcionen una bona explicació. (3)Les respostes a les preguntes són correctes, detallades i mostren una comprensió profunda dels temes. (4)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)