Omet navegació

Inici

Introducció

Benvinguts a la unitat «Cap a una Comprensió del Càncer: Ciència, Diagnòstic i Tractament», un estudi exhaustiu i aplicat del càncer en el context de la Biomedicina. Començarem explorant el que ja sabeu sobre el càncer, per tal de construir un mapa conceptual que il·lustrarà els vostres coneixements previs. A continuació, utilitzarem recerques en llibres de text i articles de revisió per aprendre més sobre l'origen del càncer, les seves causes, i la distinció entre tumors benignes i malignes. També examinarem diferents mètodes de diagnòstic i tractaments disponibles, incloent-hi les teràpies biològiques. Amb aquesta base, analitzarem casos de càncer reals per comprendre com s'aplica aquest coneixement en situacions clíniques.

Per aprofundir encara més, ens centrarem en l'estudi de l'alteració de certs gens en relació amb el càncer i l'ús de teràpies biològiques en el seu tractament. Aquest coneixement culminarà en la preparació i presentació d'un resum de què heu après sobre el càncer, des del seu origen fins al diagnòstic i tractament. Finalment, aplicarem aquesta comprensió en una simulació de presa de decisions clíniques, i reflexionarem sobre les implicacions ètiques de l'ús de teràpies biològiques en el tractament del càncer. Aquesta unitat proporcionarà una visió àmplia i profunda de l'estudi i tractament del càncer, tot integrant la teoria amb la pràctica real.

Tornar a: Optativa de Biomedicina de 1r de Batxillerat

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)