Omet navegació

4. Aplicació

Temporització: 3 hores

x

Apliquem el que hem après

Ara que ja coneixeu els bacteris i arqueobacteris, és hora d'aplicar aquesta informació de manera pràctica. Aquesta activitat us permetrà desenvolupar la vostra habilitat per dissenyar un projecte d'investigació i presentar-lo de manera eficaç. Recordeu que aquesta és una oportunitat per demostrar el vostre coneixement i habilitats científiques, així que animeu-vos a ser creatius.

Instruccions

 1. Disseny del projecte d'investigació (Activitat 4.1)

  • Agrupament: Individual o en petits grups (màxim 3 persones).
  • Temporització: 1 hora.

  a. Trieu un tema relacionat amb bacteris o arqueobacteris en la vida quotidiana o l'ecosistema global. Podria ser sobre el seu paper en la salut, l'agricultura, la indústria alimentària, etc.

  b. Desenvolupeu un pla detallat del projecte d'investigació, que ha de contenir:

  1. La pregunta d'investigació.

  2. Objectius de la investigació.

  3. Metodologia (com planegeu obtenir i analitzar les dades).

  4. Fonts d'informació que planegeu utilitzar.

  5. Com avaluaràs la fiabilitat de la informació recollida.

   Producte: Pla d'investigació escrit.

 2. Presentació dels projectes d'investigació (Activitat 4.2)

  • Agrupament: Classe completa.
  • Temporització: 30 minuts.

  a. Prepareu una presentació del vostre projecte per a la resta de la classe. Asegureu-vos que la presentació és clara i que cobreix tots els punts del vostre pla d'investigació.

  b. Després de cada presentació, hi haurà un moment per al feedback dels companys i del professor.

  Producte: Presentació i realització de la presentació.

Recordeu: El vostre treball serà avaluat segons la claredat, la profunditat i la pertinència del vostre projecte d'investigació, així com la vostra capacitat per presentar-lo de manera efectiva.

Rúbrica

Apliquem el que hem après
 Nivell d'acompliment 1Nivell d'acompliment 2 Nivell d'acompliment 3
Elecció del temaEl tema escollit no està directament relacionat amb els bacteris o arqueobacteris, o no està clarament definit. (1)El tema escollit està relacionat amb bacteris o arqueobacteris, però podria ser més específic o rellevant. (2)El tema està clarament definit i és altament rellevant per a l'estudi de bacteris o arqueobacteris. (3)
Pla d'investigacióEl pla d'investigació no conté tots els elements requerits, o no mostra una comprensió clara del procés d'investigació. (1)El pla d'investigació conté tots els elements requerits, però algunes àrees podrien ser més detallades o clares. (2)El pla d'investigació és detallat, clar, i mostra una comprensió profunda del procés d'investigació. (3)
Fonts d'informacióLes fonts d'informació no estan ben definides, o no són apropiades o fiables per a la investigació. (1)Les fonts d'informació són apropiades i fiables, però podrien ser més variades o detallades. (2)Les fonts d'informació són variades, fiables, i estan clarament definides. (3)
PresentacióLa presentació no cobreix tots els aspectes del pla d'investigació, o no és clara o ben organitzada. (1)La presentació cobreix tots els aspectes del pla d'investigació i és generalment clara i organitzada, però podria millorar en alguns aspectes. (2)La presentació és clara, ben organitzada, i cobreix de forma efectiva tots els aspectes del pla d'investigació. (3)
FeedbackEl feedback proporcionat és limitat, no constructiu, o no rellevant. (1)xEl feedback és generalment constructiu i pertinent, però podria ser més detallat o reflexiu. (2)xEl feedback és detallat, reflexiu, i clarament dirigit a millorar el treball dels companys. (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)