Omet navegació

1. Activitats inicials

Temporització: 1.5 hores

Què en sabem?

Activitat inicial: Què en sabem?

Hola, aquestes activitats inicials estan dissenyades per posar en comú els vostres coneixements previs sobre bacteris i arqueobacteris. També us ajudaran a identificar conceptes clau que hauríeu de comprendre en profunditat. En aquesta etapa, la vostra participació activa és fonamental perquè puguem avançar amb èxit en les pròximes etapes de l'aprenentatge.

Activitat 1.1: Discussió en classe sobre bacteris i arqueobacteris (30 minuts)

Aquesta activitat es farà en grup classe.

 • En primer lloc, compartiu tot el que ja sabeu sobre bacteris i arqueobacteris. No us preocupeu si no esteu segurs de la vostra informació; l'objectiu d'aquesta discussió és identificar quins conceptes teniu clars i en quins caldria profunditzar.
 • L'objectiu d'aquesta activitat és generar una llista de conceptes que es discutiran durant la classe.

Producte: Una llista de conceptes que els alumnes creuen que saben sobre bacteris i arqueobacteris.

Activitat 1.2: Exercici d'identificació de conceptes clau sobre bacteris i arqueobacteris mitjançant la recerca en línia (1 hora)

Aquesta activitat es farà de forma individual.

 • Utilitzeu recursos en línia fiables per investigar més a fons sobre els conceptes que s'han discutit durant l'activitat 1.1. Tracteu d'aclarir qualsevol dubte que hàgiu tingut i busqueu més informació per aprofundir en els conceptes.
 • També hauríeu de buscar i aprendre nous conceptes que no hàgiu discutit en classe. Asegureu-vos que enteneu bé aquests conceptes i que podeu explicar-los en paraules vostres.
 • Recordeu que els recursos en línia haurien de ser fiables. Comproveu la fiabilitat de les vostres fonts.

Producte: Una llista de conceptes clau sobre bacteris i arqueobacteris, incloent-hi una explicació breu de cada un i la font d'on heu tret la informació.

Rúbrica

Què en sabem?
 No satisfactoriSatisfactoriExcel·lent
Participació en la discussió de classe (Activitat 1.1) No participa o les seves contribucions són fora de context (1) Participa amb contribucions pertinents, però potser no aporta informació nova o interessant (2) Participa de forma activa i constructiva, aportant informacions significatives a la discussió (3)
Qualitat de la llista de conceptes (Activitat 1.1)La llista de conceptes és incompleta o imprecisa (1) La llista de conceptes és completa i correcta, però potser no aporta grans novetats (2)La llista de conceptes és completa, correcta i mostra una comprensió profunda dels temes discutits (3)
Recerca i identificació de conceptes clau (Activitat 1.2) La recerca és superficial o les fonts utilitzades no són fiables. Falten conceptes clau o les explicacions són inexactes (1) La recerca és adequada, amb l'ús de fonts fiables. La majoria dels conceptes clau estan presents i ben explicats (2) La recerca és exhaustiva i crítica, utilitzant fonts fiables. Tots els conceptes clau estan presents i s'expliquen de manera clara i completa (3)
Fiabilitat de les fonts d'informació (Activitat 1.2) Les fonts utilitzades no són fiables o no se cita cap font (1)La majoria de les fonts utilitzades són fiables i estan degudament citades (2) Totes les fonts utilitzades són fiables i estan degudament citades (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)