Omet navegació

Inici

Introducció

Aquesta Situació d’Aprenentatge (SA) titulada «Bacteris i Arqueobacteris: Connectant Ciència, Salut i Sostenibilitat» és dissenyada per a alumnes de 2n de Batxillerat de Biologia. Aquesta SA us permetrà comprendre millor el paper crucial que els bacteris i arqueobacteris juguen en diverses facetes de la vida quotidiana i l'ecosistema global.

La SA es divideix en quatre fases: activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació.

En les activitats inicials, es busca explorar el vostre coneixement previ sobre bacteris i arqueobacteris i recopilar conceptes clau per mitjà de la recerca en línia. A continuació, durant la fase de desenvolupament, us endinsareu més a fons en l'estudi de diferents tipus de bacteris i arqueobacteris, així com en el seu paper en la salut humana, la medicina, l'agricultura i la indústria alimentària.

La fase d'estructuració està dissenyada per ajudar-vos a consolidar els coneixements adquirits mitjançant la creació d'un mapa conceptual i la discussió en classe. Finalment, a la fase d'aplicació, tindreu l'oportunitat d'aplicar aquesta comprensió en la pràctica mitjançant el disseny d'un projecte d'investigació sobre un aspecte específic dels bacteris o arqueobacteris que hagi captat el vostre interès.

Aquesta SA us donarà una visió completa de la importància dels bacteris i arqueobacteris en diverses àrees de la vida quotidiana i del medi ambient, millorant així la vostra comprensió de la biologia i la sostenibilitat. A més, desenvolupareu habilitats d'investigació, de treball en equip i de presentació eficaç dels resultats.

Tornar a: Biologia I. 1r de Batxillerat

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)