Omet navegació

Inici

Introducció

Aquesta Situació d'Aprenentatge (SA) titulada «Biotecnologia en acció: Explorant les aplicacions de la vida moderna», per a l'assignatura de Biologia de 2n de Batxillerat, està dissenyada per aprofundir en el camp de la biotecnologia i les tècniques d'enginyeria genètica. Els alumnes tindran l'oportunitat de construir i compartir el seu coneixement previ, cercar i analitzar informació rellevant, desenvolupar noves habilitats i finalment, aplicar tot això en un context pràctic.

Començarem amb activitats inicials en què els alumnes es reuniran en petits grups per compartir el que ja saben sobre la biotecnologia i l'enginyeria genètica. Després, cada grup presentarà les seves idees a la classe. Seguirà una fase de desenvolupament on investigaran més a fons sobre les tècniques d'enginyeria genètica, centrant-se en les aplicacions més rellevants dins l'àmbit que hagin escollit per al seu projecte.

A la fase d'estructuració, presentaran els seus nous coneixements mitjançant una presentació oral, posant èmfasi en la importància de la biotecnologia en l'àmbit escollit. Finalment, en la fase d'aplicació, elaboraran un projecte de recerca proposant una nova aplicació de la biotecnologia utilitzant les tècniques d'enginyeria genètica que hagin estudiat, reflexionant també sobre les possibles implicacions ètiques, socials i ambientals.

Aquesta SA està dissenyada per fomentar un aprenentatge actiu, crític i creatiu, així com promoure el treball en equip i les habilitats de recerca.

Tornar a: Biologia I. 1r de Batxillerat

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)