Omet navegació

Inici

Introducció

Aquesta Situació d'Aprenentatge (SA) de Biologia, titulada "Metabolisme i Salut: Una Anàlisi Profunda de les Biomolècules", està destinada a proporcionar-vos una comprensió profunda de les biomolècules, el metabolisme i el paper crucial que juguen en la nostra salut.

Iniciarem amb activitats que ajudaran a identificar el vostre coneixement previ sobre aquests temes. Aquestes activitats inclouen discussions en grup i un pretest. Això proporcionarà una base sobre la qual construirem al llarg de la SA.

A continuació, ens endinsarem en el cor de la matèria amb activitats de desenvolupament. Estudiarem i discutirem recursos acadèmics sobre biomolècules, metabolisme i proteïnes. A més, realitzarem una activitat de laboratori on identificarem diferents tipus de biomolècules i observarem les seves estructures químiques.

En la fase d'estructuració, farem una revisió crítica del que hem après mitjançant un posttest i discussions en grup. Aquesta fase ens ajudarà a reflexionar sobre els nostres aprenentatges i a veure com es relacionen amb els nostres propis projectes de recerca.

Finalment, a la fase d'aplicació, aplicarem tot el que hem après dissenyant i desenvolupant un projecte de recerca. El projecte analitzarà la relació entre les característiques químiques, l'estructura i la funció biològica de les proteïnes.

Aquesta SA està dissenyada per a fomentar el vostre pensament crític, la investigació autònoma i el treball en equip. Estic segur que aquesta experiència us aportarà una major comprensió de la biologia molecular i el seu impacte en la nostra salut.

Tornar a: Biologia I. 1r de Batxillerat

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)