Omet navegació

3. Estructuració

Temporització: 3 hores

Què hem après?

Després de completar els tallers pràctics, és hora d'avaluar els vostres nous coneixements i habilitats. Realitzareu un test de competències digitals per demostrar el que heu après. Aquesta és una oportunitat per reflexionar sobre el vostre aprenentatge i veure com heu progressat.

Instruccions:

 1. Test de competències digitals (Individual, 1 h)

  • Faràs un test per demostrar els teus nous coneixements i habilitats.
  • El test inclourà preguntes sobre l'ús d'eines de productivitat, la creació de blogs, la recerca i selecció d'informació, i la comunicació en xarxa.
  • Tindràs una hora per completar el test. Pren-te el teu temps per respondre a totes les preguntes amb tanta precisió i detall com puguis.
  • Producte: Un test completat de competències digitals.
 2. Reflexió sobre el procés d'aprenentatge (Individual, 1 h)

  • Escriuràs una reflexió sobre el teu procés d'aprenentatge durant les activitats de desenvolupament.
  • En aquesta reflexió, hauràs de parlar sobre les habilitats que has après, els reptes que has afrontat, com has superat aquests reptes, i com planeges utilitzar aquestes noves habilitats en el futur.
  • Producte: Un document escrit de reflexió sobre el teu procés d'aprenentatge.
 3. Preparació per a l'activitat d'aplicació (Grup, 1 h)

  • En aquesta última hora, et reuniràs amb el teu grup per començar a planificar el vostre projecte de blog d'opinió.
  • Hauràs de decidir el tema del vostre blog, qui escriurà cada entrada, i com organitzareu el treball.
  • Producte: Un pla escrit per al vostre projecte de blog d'opinió.

Aquestes activitats d'estructuració estan dissenyades per ajudar-te a consolidar el que has après, reflexionar sobre el teu aprenentatge, i preparar-te per l'activitat d'aplicació. Aprofita aquesta oportunitat per reflexionar i planificar. Si tens algun pregunta, no dubtis a preguntar.

Rúbrica

Què hem après?
 Puntuació 1Puntuació 2Puntuació 3
Compleció i precisió en les respostes al test de competències digitalsL'alumne ha completat menys de la meitat del test o les respostes contenen molts errors (1)L'alumne ha completat la majoria del test i les respostes són en general correctes, però hi ha algunes imprecisions o omissions (2)L'alumne ha completat tot el test i les respostes són precises i detallades (3)
Qualitat de la reflexió sobre el procés d'aprenentatgeLa reflexió de l'alumne és superficial o no aborda adequadament els temes sol·licitats (1)La reflexió de l'alumne aborda adequadament els temes sol·licitats, però podria ser més detallada o profunda (2)La reflexió de l'alumne és detallada i profunda, i mostra una comprensió clara del seu procés d'aprenentatge (3)
Qualitat del pla per al projecte de blog d'opinióEl pla és incomplet o no mostra una organització clara del treball a realitzar (1)El pla és complet i mostra una organització adequada del treball, però podria ser més detallat o considerar més aspectes del projecte (2)El pla és complet, detallat i mostra una organització excel·lent del treball a realitzar (3)
 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)