Omet navegació

Inici

Introducció

La Situació d'Aprenentatge (SA) "El Valor de la Donació de Sang", pertanyent a la matèria de Biomedicina de 1r de Batxillerat, és una oportunitat per aprendre sobre la importància i el valor de la donació de sang en la nostra societat. Al llarg d'aquesta SA, realitzareu recerques, debats, estudis i projectes per comprendre a fons què és la sang, quines són les seves funcions i quins problemes de salut estan associats amb ella.

Inicialment, fareu una recerca sobre la sang i la donació de sang, seguit d'una enquesta a la classe per determinar la consciència sobre aquest tema. Aquesta serà l'oportunitat per adquirir coneixements bàsics sobre la sang i la seva importància.

En la següent etapa, aprofundireu en l'anatomia i la fisiologia de la sang, els components, el seu paper i com es renova. També explorareu en detall les malalties de la sang, les seves causes, símptomes i tractaments.

Amb aquesta base sòlida, es discutirà l'aprenentatge adquirit, sintetitzant-lo i connectant-lo amb la importància de la donació de sang. També preparareu un resum gràfic per visualitzar el que heu après.

Finalment, aplicareu tots aquests coneixements per crear una campanya de conscienciació sobre la donació de sang, que reflectirà tot el que heu après. Aquesta SA combina la teoria amb l'aplicació pràctica, permetent-vos veure com el coneixement biomèdic pot tenir un impacte directe en la societat.

Tornar a: Optativa de Biomedicina de 1r de Batxillerat

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)