Omet navegació

Inici

Introducció

Aquesta Seqüència d'Aprenentatge (SA) de Biologia de 2n de Batxillerat es titula «Evolució Biològica: Des de Darwin fins a l'ADN». A través d'aquesta SA, es proporcionarà una comprensió profunda del concepte d'evolució, els antecedents històrics i les fonts de variabilitat genètica que són essencials per a l'evolució.

Al principi, es presentarà un vídeo sobre l'evolució com a introducció general al tema. Seguidament, es realitzarà una recerca per comprendre l'evolució com a fet indiscutible, on els alumnes hauran de fer una presentació en petit grup per demostrar la seva comprensió. A continuació, es farà una activitat per explorar els antecedents històrics de l'evolució i la seva comprensió en diferents cultures i èpoques.

En la fase de desenvolupament, es farà una recerca més aprofundida sobre els mecanismes de l'evolució, com la selecció natural, la deriva genètica, la migració i la mutació. Es requerirà que els estudiants preparin un informe basat en la seva recerca. A la fase d'estructuració, es proporcionarà una oportunitat per repassar i consolidar la comprensió dels estudiants sobre l'evolució mitjançant un debat grupal.

Finalment, a l'etapa d'aplicació, es farà una activitat cooperativa en què els estudiants prepararan una presentació en grup per justificar l'evolució com a fet a partir de les proves disponibles en l'actualitat, incloent-hi les proves genètiques. Cada etapa de la SA tindrà la seva pròpia rúbrica d'avaluació per assegurar que els estudiants estan aconseguint els objectius d'aprenentatge previstos.

Tornar a: Biologia II. 2n de Batxillerat

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)