Omet navegació

Inici

Introducció

En aquesta unitat, explorarem la intricada estructura de l'ADN, la molècula que conté les instruccions genètiques per al desenvolupament i el funcionament de tots els éssers vius.

Començarem amb una activitat inicial en què formareu grups per recollir informació sobre l'estructura de l'ADN i les seves funcions. Aquesta investigació preliminar us ajudarà a familiaritzar-vos amb les bases de la biologia molecular.

Després, aprofundirem en l'estudi de l'ADN a través d'activitats de desenvolupament, on realitzarem models tridimensionals de l'ADN i experimentarem amb simulacions virtuals per comprendre millor com l'ADN codifica informació genètica.

En les activitats d'estructuració, treballareu en un projecte d'investigació on aprofundireu en com les mutacions de l'ADN poden conduir al càncer. Aquesta és una oportunitat per connectar el que heu après amb aplicacions reals en medicina i biologia.

Finalment, en l'activitat d'aplicació, creareu una presentació en PowerPoint per compartir el que heu après amb els vostres companys de classe. Aquesta serà una oportunitat per demostrar la vostra comprensió i les vostres habilitats de comunicació científica.

Esperem que aquesta unitat us ofereixi una visió fascinant de la complexitat i la bellesa de la vida a escala molecular.

Tornar a: Biologia II. 2n de Batxillerat

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)